دوست عزیز!

در حال حاضر بخاطر بروزرسانی از ارائه خدمات معذوریم

انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل انجین کوین به تتا فیول با بهترین نرخ

پرداخت با
ENJ
دریافت به
TFUEL
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال Theta Token: 4.58 TFUEL
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور انجین کوین را به تتا فیول تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت انجین کوین (ENJ) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتا فیول (TFUEL) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.