دوست عزیز!

در حال حاضر بخاطر بروزرسانی از ارائه خدمات معذوریم

انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل تتا به ورج با بهترین نرخ

پرداخت با
THETA
دریافت به
XVG
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.1 XVG
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور تتا را به ورج تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت تتا (THETA) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت ورج (XVG) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.