دوست عزیز!

در حال حاضر بخاطر بروزرسانی از ارائه خدمات معذوریم

انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ترون به یرن فایننس با بهترین نرخ

پرداخت با
TRX
دریافت به
YFI
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.00035 YFI
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ترون را به یرن فایننس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ترون (TRX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.